Wykup ubezpieczeń na życie, zdrowie czy jako ochrona naszego mienia jest tematem chętnie podejmowanym. Olbrzymia różnorodność polis oraz możliwość dostosowania ich do naszych potrzeb sprawia, że możliwe jest znalezienie na polskim rynku produktu idealnie spełniającego nasze potrzeby. Jedną z ciekawych opcji jest ubezpieczenie szkolne, kierowane do dzieci i młodzieży uczących się. Jak działa i co ono obejmuje?

Ubezpieczenie szkolne – w szkole i poza nią!

Ubezpieczenie szkolne to nieobowiązkowa polisa ubezpieczeniowa, która obejmuje ochroną okres roku – najczęściej jest to czas od pierwszego września do ostatniego dnia wakacji. Nazwa może być myląca dla rodziców – ubezpieczenie szkolne bowiem chroni dziecko zarówno w szkole, ale również w domu, podczas zabaw na podwórku czy w czasie wakacyjnych wyjazdów. Obowiązkowe, szkolne polisy obowiązują wyłącznie podczas wycieczek szkolnych – wtedy ich koszt wliczany jest w cenę wyjazdu. Aby mieć pewność, że nasze dziecko jest odpowiednio chronione cały czas warto wybrać polisę dopasowaną do jego potrzeb.

Jaki zakres ubezpieczenia oferują topowi ubezpieczyciele? Podstawą jest tu trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka, będący wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Polisą objęta jest również śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Polisy rozszerzane są o atrakcyjne pakiety – jedną z ciekawych opcji jest jednorazowe świadczenie na wypadek pogryzienia, ukąszenia czy użądlenia. Polisa pozwala na uzyskanie zwrotu kosztów poniesionych na leczenie dziecka, które było konsekwencją nieszczęśliwego wypadku. 

Czy ubezpieczenie szkolne może być rozszerzone?

Okazuje się, że tak. Decydując się na zakup ubezpieczenia szkolnego we własnym zakresie możemy wybrać jeden z dostępnych pakietów – różnią się one sumami ubezpieczenia oraz zakresem zdarzeń. Dodatkowo samo ubezpieczenie możemy również kupić w sieci, nie tracąc czasu na dojazdy do centrum miasta. 

Comments are closed.

https://catapultconsultingsolutions.com/co-daje-mezoterapia-na-twarz/ icanclub25society.com https://navisafe.pl/jak-wyleczyc-lysienie-plackowate/